Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vidareutbildningsnämnden

Vidareutbildningsnämnden (VUN) skall handlägga ärenden angående

  • fort- och vidareutbildning för tandvårdshögskolans personal
  • specialiseringsutbildning för tandläkare
  • uppdragsutbildning och fristående kurser riktade till tandvårdande och annan vårdpersonal
  • magisterutbildning efter grundexamen

Vidareutbildningsnämnden skall ha 5 ledamöter enligt följande:

  • 3 lärare
  • 1 representant för TA-personalen
  • 1 representant för yrkeslivet

Ledamöter
Thomas List, professor, ordförande
Maria Pigg, universitetslektor, vice ordförande
Susanne Lindqvist, kliniksamordnare
Monica Palmö, yrkeslivsrepresentant
Mikael Sonesson, universitetslektor

Fackliga representanter (närvaro och yttranderätt)
Kristoffer Emgård, tandläkare, SACO
Karin Everlund, SEKO
Marina Braun Lindahl, tandsköterska ST-OFR/S

Övriga
Daniel Bengmark, projektkoordinator
Henrik Berlin, universitetsadjunkt/doktorand, Studierektor ST-utbildning
Göran Urde, universitetsadjunkt

Sekreterare
Nisha Pather Olofsson, högskoleadministratör