Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gemensamt verksamhetsstöd

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns övergripande administrations- och ledningsfunktioner vid Malmö högskola. Ansvariga chefer för respektive funktion:

I Niagara:

Gemensamt verksamhetsstöd
Chef: Susanne Wallmark

Byggnad och serviceavdelning
Chef: Birgitta Wickman

Innovation och utveckling
Chef: Anna-Karin Alm

Utbildnings- och forskningsstöd
Chef: Paula Pragert

I Nereus:

Ekonomiavdelningen
Chef: Ann-Marie Öberg  

Kommunikationsavdelning
Chef: Karin Arvidsson

Personalavdelning
Chef: Charlotta Ankarlilja

Studentcentrum
Chef: Kristina Josefsson

I Orkanen:

IT-avdelningen
Chef: Åke Jansson