Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsstaben

Ledningsstaben tillhör Malmö högskolas gemensamma verksamhetsstöd och är underställt förvaltningschefen och ansvarar för;

Dokument- och informationshantering där registratur, arkiv och digitaliseringsfrågor ingår

Chefsstöd till rektor och förvaltningschef

Stöd till Högskolestyrelsen

Att samordna högskolans processarbete