Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högskolegemensamma fokusområden

Heldagsworkshop om fokusområden


Malmö högskolas medarbetare ska "definiera flervetenskapliga fokusområden som utgår från aktuella samhällsutmaningar och bygger vidare på högskolans starka och prioriterade forskningsområden". Dessa områden "ska ha en hög relevans för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt ha nära samverkan med olika samhällsaktörer/sektorer".
Det skriver rektor Kerstin Tham i "PM Fokusområden" som sammanställdes i maj i år (2016).

Det första steget i detta långsiktiga och viktiga arbete var en heldagsworkshop som anordnades 19 augusti i Niagara där drygt 160 forskare, lärare och administratörer formulerade flera embryon eller förslag till fokusområden. Under hösten ska högskolans ledning med utgångspunkt i resultatet från aktuell workshop fatta beslut om fortsatt process för definierandet av högskolans gemensamma fokusområden.

"Högskolan är ung och ambitiös och behöver nu ta nästa steg i sin utveckling genom att dels ta vara på högskolans specifika förutsättningar, dels formulera en tydlig målbild för de kommande åren", skriver rektor Kerstin Tham i sitt PM. 

På dessa sidor kommer vi fortlöpande att publicera underlag, presenationer och medarbetarnyheter om arbetet med att definiera fokusområden. Detta för att försöka få en så transparant process som möjligt och skapa en bred delaktighet och involvering av högskolans medarbetare.

Frågor, synpunkter eller förslag?
Som medarbetare kan du lämna förslag, ha synpunkter eller ställa frågor om arbetet med fokusområdet på den interna plattformen Yammer.com - grupp "Fokusområden". Registrera dig med din mah.se-adress och framför dina ståndpunkter.  

Aktuellt

Rektor Kerstin Tham utlyste stöd för forskarnätverk upp till 250 000 kronor. Sammanlagt 35 ansökningar lämnades fram till 30 november 2016. Nu ska en bedömningskommitté titta på ansökningarna utifrån vissa kriterier och därefter lämna över sina analyser till rektor som därefter ska fatta beslut om fördelning så att utbetalningar kan ske i början av 2017.