Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd TS

In English  

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) bereder i forsknings- och forskarutbildningsfrågor i enlighet med fakultetens besluts- och delegationsordning. Nämnden är dessutom beredande till fakultetsstyrelsen i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor av forsknings- och forskarutbildningskaraktär. 

Mötestider vt 2017:

26 januari kl. 14:00

3 mars kl. 10:00

4 april kl. 10:00

2 maj kl. 10:15 - Inställt!

1 juni kl. 10:15

 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden består av följande ledamöter:

Vakant  (ordf.)

Christina Bjerkén (vice ordf.)

Paul Davidsson

Bengt Nilsson

Per Jönsson

Sara Leckner

En representant från doktorandkåren

Handläggare: Susanne Lundborg