Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Hälsa och samhälle

Ledamöter i fakultetsstyrelsen med en mandatperiod under tiden 2016-2018.

Externa ledamöter: 

Lärarrepresentanter:

Studeranderepresentanter:

Representant för doktoranderna:

I fakultetsstyrelsen har företrädare för personalorganisationerna närvaro och yttranderätt:

Adjungerade ledamöter:

Sekreterare och sammankallande:

Sammanträdestider HT 2017:

  • 4/9 kl. l3.00-15.30
  • 9/10 kl. 13.00-16.00
  • 11/12 kl. 13.00-16.00

Samtliga möte i U412, Jan Waldenströmsgata 25.