Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vägen till universitet

Ett större forskningsanslag.
Möjlighet att på egen hand besluta om att skapa och starta forskarutbildningar.
Samt större möjlighet att se till att utbildningarna har relevant  forskningsanknytning.  
Det är några påtagliga förändringar som kommer att ske när Malmö högskola under 2018 uppgraderas till universitet.

 

Illustration av universitetsstatus

  Malmö högskola ska bli – Malmö universitet under 2018. 

I mitten av juni i år, 2016, kom det för Malmö högskola efterlängtade beskedet från regeringen att lärosätet ska bli universitet.   
Meddelandet förmedlades via en debattartikel i en regional tidning och ett pressmeddelande från regeringskansliet – där ministern för forskning högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, uttalade sig om skälen bakom regeringens ambition att lyfta Malmös lärosäte ytterligare en nivå.
– Malmö högskola har en framstående position bland landets högskolor. Högskolans utbildning och forskning fokuserar på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Det är områden regeringen vill stärka, förklarade ministern i pressmeddelandet.    

En nästan två decennier lång utvecklingsfärd hade därmed anlänt i hamn – för redan i samband med skapandet av Malmö högskola höjdes röster att lärosätet i landets tredje största stad borde vara ett universitet.
– Välkommet, viktigt och välförtjänt.
– Malmö högskola har bredden och kompetensen och kommer nu att få tillgång till ytterligare forskningsresurser och bli en ännu tyngre och viktigare utbildningsinstitution i vår region, sa Katrin Stjenfeldt Jammeh, Malmö stads högsta politiker, i ett pressmeddelande efter beskedet i juni från regeringen.   

I höstens budgetproposition förklarade regeringen att den avser att utöka lärosätets forskningsanslag med 90 miljoner kronor under 2018 – utöver de cirka 130 miljoner som årligen ges till Malmö högskola. Tre fjärde delar av dessa forskningsmedel kommer – enligt beslut om fördelningsförutsättningar av högskolans styrelse – att fördelas till fakulteterna och institutionerna. Medan resterande del ska användas till andra strategiska satsningar – som exempelvis högskolans centrumbildningar och kommande forskningsprogram .