Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ny strategisk plan 2018-2022

  Kerstin Tham
  Per Hillbur, prorektor vid Malmö högskola från 1 september 2016
  Kerstin Tham och Per Hillbur leder arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för Malmö universitet.  

Rektor Kerstin Tham har beslutat att högskolan ska ta fram en ny strategisk plan för utbildning, forskning, samverkan och innovation inför lärosätets uppväxling till universitet.
Den nya planen ska, enligt beslutet, bygga på tidigare strategisk plan (Strategi 2020), det fördjupade underlaget till regeringen (”Malmö universitet 2018 – Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang”) och de förslag till strategiska satsningar och prioriteringar som fakulteterna ska lämna in senast sista mars 2017. Dessutom är det tänkt att den nya planen ska innehålla konkretisering av den målbild och de målområden som nyligen presenterades av rektor. 

Enligt gällande planering ska arbetet pågå under våren 2017 och avslutas i juni. Med beslut av styrelsen i ärendet i mitten av samma månad eller augusti som följd. Totalt är nio möten för gruppen inplanerade under våren. Dessutom ska rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur och delar av arbetsgruppen även besöka samtliga institutioner och diskutera strategiarbetet under våren.