Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medarbetarnyheter

Strategiutkast omarbetas inför beslut

STRATEGI 2018-2022. Genomtänkt och välformulerad, alltför detaljerad samt studentperspektivet saknas.
Det är några av de många synpunkter som lyfts fram i remissyttrandena över utkastet till ny strategisk plan.
Nu ska texten omarbetas innan en ny version diskuteras i högskolans ledningsgrupp och styrelse under hösten inför beslutet i december. 

Fler nyheter