Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medarbetarnyheter

Rektorsbeslut: lokalkostnader, stipendier och antagande av docent

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 22). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats.
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Fler nyheter