Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medarbetarnyheter

Uppdrag: ta fram förslag till ny OD-organisation

Odontologiska fakulteten har inlett arbetet med att ta fram förslag till en ny organisation. Uppdraget innefattar att ta fram en målbild för en vidareutveckling av fakulteten och att sammanställa ett förslag på hur omorganisationen ska genomföras. I rektors uppdrag ingår även att organisation och arbetsformer inte bör avvika på avgörande sätt från högskolans övriga fakulteter när det gäller ledning och styrning. En projektgrupp som ska ta fram förslaget leds av prodekanus Per Alstergren.

Fler nyheter