Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kompetensutveckling

Kompetensen hos våra medarbetare är avgörande för om Malmö högskola ska lyckas att ständigt utvecklas. Kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för resultatet.

  •  Alla medarbetare skall ges möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete eller inom annat yrkesområde som är till nytta för organisationen.
  • Professionalism ska vara utmärkande för Malmö högskolas samtliga medarbetare och pedagogisk skicklighet skall vara ett kännetecken för de anställda
  • Ett starkt och tydligt ledarskap ska utvecklas inom hela högskolan. Ledarskapet ska regelbundet utvecklas, följas upp och bedömas
  • Varje medarbetare förväntas att ta ett eget ansvar för sin utveckling där medarbetarsamtalen ska vara ett viktigt redskap för planering av varje individs kompetensutveckling
  • Vid planering och genomförande av kompetensutvecklande insatser ska den egna kompetensen i organisationen identifieras och tillvaratas.

 

Ovan är ett utdrag ur Personalpolicyn.