Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kvalitetsarbete på TS

Kvalitetsarbetet är en del av det fortlöpande arbetet vid fakulteten. 

Ansvarig för kvalitetsarbetet vid fakulteten är prodekan Jörgen Ekman. Kvalitetsarbetet hanteras kontinuerligt i en rad olika instanser. Mer info hittar du på nedanstående sidor och dokument:

Frågor rörande kvaliteten i utbildningen kan riktas till:

Läs mer om Malmö högskolas kvalitetsarbete.