Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Fakulteten för teknik och samhälle

Ledningsgruppen har att bereda, informera och diskutera frågor som ligger under fakultetens ansvarsområde och utgör ett stöd för de beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgruppen:

Andreas Jacobsson, tf dekan, prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Jörgen Ekman, tf prodekan t o m prodekan 

Mats Persson, prefekt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik 

Bo Peterson, stf prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Christina Bjerkén, studierektor forskning

Dariusz Luczak, ekonom

Sara Säthersten, HR-specialist

Louise Tregert, tf administrativ chef

Elisabet Hammaburg, sekreterare

Ledningsgruppen sammanträder udda veckor kl 10.00-12.00.