Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Fakulteten för teknik och samhälle

Ledningsgruppen har att bereda, informera och diskutera frågor som ligger under fakultetens ansvarsområde och utgör ett stöd för de beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgruppen vid Fakulteten för teknik och samhälle 

Catarina Coquand, dekan
Jan Persson, prodekan
Andreas Jacobsson, prefekt Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Mats Persson, prefekt Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Christina Bjerkén, studierektor forskning

Elisabet Hammaburg, sekreterare

Ledningsgruppen sammanträder jämna veckor, varannan måndag kl 13.00-15.00. Ledningsgruppen kan utökas med fler personer efter behov.