Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Och man vill vara med om vad som händer i framtiden.

Lotta Ankarlilja, HR-chef vid Malmö högskolaVad jobbar du med?

Det är en speciell roll att vara HR-chef. Det behövs ett helhetsgrepp om alla HR-frågor som berör en organisation och alla oss som jobbar med HR-frågor. Min uppgift är att få alla som jobbar med detta att dra åt samma håll. Processer till exempel, vi har ju HR-processer och dem kommer vi effektivisera. När ett ärende kommer in till HR ska det stanna i gruppen tills det är löst. Det är för att kunna ge mer stöd till verksamheten.

Vad händer på din avdelning just nu?

Första tiden är det ju viktigt att bekanta sig med alla över hela HR-organisationen. Det gäller ju bland annat vilka förväntningar alla fakulteterna har och att identifiera vad de önskar sig rent HR-mässigt. Förväntningarna just nu rör sig om att vi ska kunna samarbeta bättre. En decentraliserad HR-grupp måste ju ha en naturlig plats att sitta på, att man får en plats att sitta på där man behövs.

Ser du utrymme för förbättringar redan nu?

Ja, det gör jag. Att tydligt identifiera och informera om vem som gör vad. Just nu finns stora förväntningar på att ett bättre samarbete inom gruppen, och att vi ska kunna samarbeta bättre. HR-specialisterna ser jag som en väldigt naturlig del med en centraliserad HR-funktion. Däremot vet jag inte hur deras möjligheter ser ut idag, hur deras arbetsmiljö ser ut. Hur det skulle fungera att vara en del av helheten.

Vad brinner du för?

Jag brinner för att få motivera personal. Att vi alla gör det bästa jobbet man kan göra. Att känna att man gör skillnad. Jag tycker det är viktigt att alla får ut någonting av jobbet, och att vi utgör ett stöd. Vi är en stödorganisation och känner man att vi uppnår det målet, då tycker jag att vi har nått väldigt långt.

Vad har du för bakgrund?

Jag har två utbildningar, först är jag beteendevetare med inriktning på ledarskap och organisation. Sen är jag polis också. Även som polis hade jag ett stort intresse för relationer och människor. Sen har jag jobbat som chef- och ledarutvecklare för MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap, f.d. Räddningsverket) under många år. Sadlade om och gick in för HR-biten efter det. Har nu också jobbat som HR-chef på Landskrona stad. Det jag gjorde på min förra arbetsplats var att möta chefer och det är där man skapar många nyttiga forum. Att möta chefer är också en stor del av HR-biten. Det är ju genom att möta folk som man får bra forum. Det kan till exempel börja med en arbetsrättslig diskussion och sluta med ett rehab-ärende.

Vad är största utmaningen i ditt arbete?

Utmaningarna utgörs av att HR-arbetet ska vara gemensamt. Att man enhetligt ska kunna ge det stöd som organisationen behöver. Ett enhetligt arbetssätt helt enkelt. Det vi ska börja med är att träffa alla chefer för att identifiera HR-behov. Och att minska dubbelarbetet idag. 

Vad är det bästa med att jobba på Malmö högskola?

Det är en utvecklande miljö. Det finns mycket viljor och det finns driv. Och man vill vara med om vad som händer i framtiden.

Fakta

Namn: Charlotta Ankarlilja
Gör: HR-chef
Ålder: 46
Familj: Man och tre barn (14, 11 och 7)
Bor: I Helsingborg. På Råå
Fritidsintressen: Träning i form av löpning, spinning, cykel och en och annan halvmara
Podd-tips: Lyssnar inte på poddar än.