Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

"Möten med människor ger mig energi"

MEDARBETARPORTRÄTTET. Jessica Zaar är läraren som skolade om sig till bibliotekarie och nu arbetar med pedagogiska frågor på Orkanenbiblioteket.

jessica zaarVad händer på BIT just nu?
– Det händer väldigt mycket! Vi ligger i startgroparna både för en stor omflyttning och en omorganisering.  Dessutom har vi börjat bemanna på ett nytt sätt – när resurserna blir mindre måste vi tänka om lite. Allt detta påverkar förstås mitt arbete också. Men jag tror att BIT är redo för förändring, och det ska bli spännande.

 Vad arbetar du själv med?
– Pedagogiska frågor, främst, jag undervisar mycket och handleder studenter i informationssökning. Nyligen har jag fått en del nya arbetsuppgifter – jag ska inventera IT-pedagogiska redskap. Det handlar än så länge främst om att hålla koll på vad som händer i omvärlden och identifiera vilka behov vi har på biblioteket.

– Jag och några kolleger har också fått pedagogiska utvecklingsmedel till ett projekt som handlar om hur man bättre involverar studenter i undervisningen. Vi är fem personer från bibliotekets pedagogiska team som arbetar tillsammans med fyra studenter. Vi vet inte vad vi kommer fram till ännu, men vi hoppas att vi blir utmanade i vårt sätt att tänka!

 Vad brinner du för i arbetet?
– Möten med människor ger mig energi. Att kunna hjälpa och underlätta för studenter, är väldigt roligt och känns viktigt. Högskolevärlden kan vara abstrakt för många, och jag vill gärna hjälpa till med att göra den mer begriplig.

 Vad är den stora utmaningen i ditt arbete?
– Den största utmaningen är nog att det ibland är väldigt svårt att prioritera. Det är så många saker som känns viktiga och det går ju inte att ta sig an allting.

 Vad har du för bakgrund och utbildning?
– Jag har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, och är dessutom utbildad 1-7-lärare med inriktning svenska och SO. Jag arbetade också som lärare ett par år innan jag utbildade mig till bibliotekarie.

– Från början ville jag bli polis, men när jag slutade gymnasiet var det antagningsstopp. Så det blev lärarutbildning i stället, eftersom jag alltid varit intresserad av läsning och hur man tillägnar sig ny kunskap. Jag pluggade i Linköping. När jag sen kom ut och började jobba upptäckte jag att det var alldeles för ensamt att vara lärare.

– Jag fick möjlighet att vikariera som barnbibliotekarie och det var så jag fick smak för biblioteksarbetet. Det pedagogiska har alltså alltid funnits med på ett eller annat sätt – från skola till högskola.

Vad är bra med att arbeta på Malmö högskola?
– Jag tycker om att det är en stor arbetsplats, det är skönt att vara del av en större organisation. Det finns alla möjligheter att utvecklas. Jag gillar atmosfären, högskolemiljön och att finnas i ett sammanhang där folk vill lära sig saker.

– Biblioteket som arbetsplats och kollegerna som finns där är väldigt bra. Man arbetar i team och har alltid någon att bolla idéer med.

Text och bild: Eva Tornbjer