Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

"Verkstaden får inte bara bli en supportinstitution!"

2015-04-09

micke_rundberg_249px

MEDARBETARPORTRÄTTET. Mikael Rundberg var elektriker från början, men satsade sedan på konst och interaktionsdesign. Nu är han mycket engagerad i virtuella klassrum och arbetar med videopedagogik i den nystartade Medieverkstaden.

Vad arbetar du med?
– Jag är adjunkt i interaktionsdesign på K3 där jag bland annat undervisar i kurserna Rörlig bild, Webcasting och New Media ICT and Development. Dessutom arbetar jag med videopedagogik på AKL.

Vad händer på AKL och K3 just nu?
– Nu öppnar Medieverkstaden, invigning är fredagen den 10 april. Själva invigningen kommer att visas på högskolans webb, mah.se/live, och det är jag som ansvarar för sändningen.

– Vi vill att Medieverkstaden ska fungera just som en verkstad där vi kan skapa olika undervisningsmiljöer. Virtuella klassrum kan ju i princip skapas var som helst, men nu har vi en plats för teknik och kunnande, där vi tillsammans kan utveckla och experimentera med pedagogiska idéer som lärare och studenter kommer med.

– När det gäller min andra arbetsplats, K3, så är flytten till Niagara stor just nu. Vi måste flytta alla våra avancerade mediemiljöer och det upptar en stor del av min arbetstid.

Vad brinner du för i ditt arbete?
– Att ”glocal classroom” skall fungera för alla användare överallt i världen – även där de tekniska förutsättningarna inte är så bra. Då är det viktigt att kompensera med hjälp av innehållet, att göra det visuellt spännande och fylla rummet på ett attraktivt sätt.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?
– Den största utmaningen just nu är att etablera Medieverkstaden i organisationen. Användarnas medverkan är väldigt viktig, verksamheten ska genomsyras av deltagande design – hur ska teknik användas i undervisningen på Malmö högskola?

– Jag hoppas att Medieverkstaden kan fungera som spindeln i nätet, så att vi kan implementera den teknik vi behöver. Verkstaden får inte bara bli en supportinstitution!

Vad har du för bakgrund?
– Jag var elektriker i industrin i 15 år, så jag har en praktisk bakgrund. I 35-årsåldern ville jag göra något annat och eftersom jag alltid tecknat och målat mycket började jag på konstskola. Efter det pluggade jag interaktionsdesign på K3. Videoteknik har intresserat mig sedan 2002, men då var det väldigt tekniktungt och man arbetade inte så mycket med kommunikation.

– Jag har också läst kognitionsvetenskap på Lunds universitet.

Vad är bäst med att arbeta på Malmö högskola?
– Det är roligt att arbeta på en ny högskola. Även om mycket har konsoliderats nu, så uppfattar jag fortfarande högskolan som en öppen och kreativ plats, särskilt K3. Det går att påverka och förändra.

Text: Eva Tornbjer