Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En brygga mellan forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor

Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ, är en enkät som mäter den psykosociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund. Enkäten är utvecklad för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Den har fått ett stort internationellt genomslag sedan 1990-talet, har översatts till mer än 25 språk och används idag över hela världen.

COPSOQ Sverige drivs av Hanne Berthelsen och Josefin Björk vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) på Malmö högskola. Högskolan har använt enkäten i samarbete med Malmö stad, Previa, Karolinska Institutet, Folktandvården och olika organisationskonsulter.

Copsoq-enkäten mäter krav i arbetet, arbetsorganisation och samarbete och jämför mot andra. Resultatet visar vilka områden en organisation, eller en del av organisationen, behöver arbeta med och vilka områden som fungerar bra och som man ska se till att bevara.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson