Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Entreprenörskap inom högre utbildning

Malmö högskola har, tillsammans med fem andra lärosäten mellan 2012-2014 varit del av en nationell satsning som Tillväxtverket initierat och finansierat, ” Integrering av entreprenörskap i högre utbildning”. Malmö högskolas projekt har även finansierats av Region Skåne. Samtliga delar av projektet handlar om hur innovation och entreprenörskap används och integreras i utbildningarna.

 

Projektet har utgått ifrån Tillväxtverkets (TVV) definition av entreprenörskap enligt vilken entreprenörskap skall ses som:

 ”en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.”

Under projektets tre år utvecklades en ny kurs om social innovation och entreprenörskap inom välfärdens kärnområde. Pedagogiskt byggde kursen på samundervisning (studenter och yrkesverksamma utbildas tillsammans), studenter från olika institutioner och lärare från olika fakulteter.

Projektet har även samarbetat med Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) med att ta fram en högskolepedagogisk kurs i Utmaningsbaserat lärande, ett lärande som i stort handlar om studenternas förmågor att lösa diverse samhällsproblem. Begreppet Utmaningsbaserat lärande utgår från högskolans strategiska plattform som talar om högskolans roll att vara med och lösa diverse utmaningar i samhället.

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt