Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

Malmö högskola är medlem i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) som arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region.

Målsättningen med FIRS arbete är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften och göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020.

Forsknings- och innovationsrådet består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

Det innovativa Skåne – tre innovationsområden
Region Skåne har tagit fram en innovationsstrategi 2020.
Tre strategiska innovationsområden lyfts fram för att uppnå visionen:
smarta material
smarta hållbara städer
personlig hälsa 

Mer information på vilket sätt Malmö högskola arbetar inom dessa områden kommer att publiceras inom kort.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson