Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmökommissionen bidrar till ett friskare Malmö

Våren 2011 tillsattes en politiskt oberoende grupp med mål att ta fram strategier för att minska skillnader i hälsa hos Malmös invånare. Gruppen fick namnet Malmökommissionen. Uppdraget är att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur Malmöbornas hälsa ska kunna förbättras långsiktigt. Rapporterna ligger till grund för politiska beslut i regionen.

Vice rektor Eva Engquist är en av kommissionens fjorton kommissionärer och betonar att det inte rör sig om ett rent forskningsprojekt.
– Det är inget forskningsprojekt utan ett försök till en sammanställning av tidigare forskningsresultat som nu ska få praktiskt tillämpning på Malmö.

Från Malmö högskola medverkar även Mikael Stigendal, professor i sociologi, Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Sven Persson, professor i pedagogik. Dessutom är våra forskare Margareta Cederberg, fil dr i pedagogik, Laid Bouakaz, fil dr i pedagogik, Karin Ander, fil kand. i mänskliga rättigheter knutna till projektet.

Hittills har ett flertal rapporter författats av högskolans forskare. Här nedan kan du ladda ner och läsa rapporterna.

Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa
Sven Persson, professor i pedagogik.

Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom och skälig levnadsnivå i Malmö
Tapio Salonen, professor i socialt arbete, i samarbete med Anna Angelin och Torbjörn Hjort från Lunds universitet.

Gymnasieskolan – inte en skola för alla?
Margareta Cederberg, fil dr i pedagogik.

Att behålla mitt och lära mig något nytt. Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer
Laid Bouakaz, fil dr i pedagogik.

Nyanlända barn i Malmö – en kartläggning av demografi och organisation av mottagande
Karin Ander, fil.kand. i mänskliga rättigheter.

Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation. En sociodynamisk analys av Malmö
Tapio Salonen, professor i socialt arbete.

Malmö – de två kunskapsstäderna
Mikael Stigendal, professor i sociologi.

Malmö – från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad
Mikael Stigendal, professor i sociologi. 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson