Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Så fungerar det att samarbeta

Vad får jag ut av att samarbeta med studenter?

Du kan till exempel få nya perspektiv på utmaningar verksamheten står inför eller en lösning på ett praktiskt problem. Det kan handla om att studenterna granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning. Ett samarbete kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar.

Vad krävs av mig?

Det beror på uppdragets karaktär. I de flesta fall behöver studenterna en kontaktperson hos uppdragsgivaren som handleder studenterna under arbetets gång.

Hur lång tid tar det?

Längden varierar men oftast är samarbetet relativt kort (2–10 veckor).

Vad kostar det?

Det finns inga krav på ersättning. Eventuell ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av högskolan.

Hur presenteras slutresultatet?

Resultatet brukar redovisas i en skriftlig rapport och presenteras muntligen på högskolan dit du vanligtvis bjuds in att medverka.

Hur hanteras känsliga uppgifter?

Om sekretessbelagda uppgifter förekommer kan detta lösas genom att studenten skriver två rapporter: en avidentifierad akademisk uppsats samt en rapport åt dig. Om större delen av resultatet inte bör offentliggöras är det inte lämpligt att uppdraget utförs som ett studentsamarbete.

Vem äger rätten att använda det studenten utvecklar?

Vad som är en rimlig fördelning av ägande- och nyttjanderätt beror på förutsättningarna för samarbetet, till exempel om studenten får ersättning eller ej. Innan samarbetet inleds kan uppdragsgivare och student skriva ett avtal som reglerar rättigheterna till det studenten utvecklar. Oavsett äganderätten måste resultaten kunna användas i undervisningen och visas som arbetsprov.

Senast uppdaterad av Richard Topgaard