Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nya perspektiv på dagens och morgondagens transportnäring

Den nya ekonomin ställer helt nya krav på transportsektorn. Kanske har din organisation utmaningar som ni inte ser tydliga lösningar på? Våra studenter på programmet Transport Management har breda, flervetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv på era problem.


2–3 stud alt. enskilt | 16–20 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan sker löpande 

Samarbetet pågår feb/mars till juni 2018 

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Vår utbildning inom Transport Management har en bred ansats. Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna arbeta både i transportföretag som t.ex. speditör eller transportsäljare och i producerande företag som logistiker, transportupphandlare/speditör eller skeppsmäklare. Även roller som ekonom, kvalitets- eller verksamhetsutvecklare, projektledare, utredare inom infrastruktur, trafikplanerare/-analytiker är aktuella. Det innebär att utmaningen ni formulerar till studenten/studenterna kan röra frågor inom transport och logistik, företagsekonomi med organisation/ledarskap såväl som samhällsekonomi, hållbarhet (miljö, socialt, ekonomiskt) m m.

Utmaningen genomlyses utifrån vetenskapliga kriterier och studenten/studenterna ger förslag på förändringar baserade på teoretisk och empirisk grund. Kursen ges för studenter som läser tredje året inom programmet Transport Management

Hur går samarbetet till?

Uppdragsgivaren presenterar en forskningsfråga och ger därefter studenterna tillträde till verksamheten för insamlande av empiriskt material genom observationer, intervjuer, statistik etc. efter behov. Slutresultatet presenteras i en examensuppsats och kan även avrapporteras i en presentation på ert företag/organisation om så önskas.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Uppdragsgivaren förväntas i samarbete med studenterna ta fram den problemformulering eller frågeställning som ligger till grund för arbetets planering och genomförande samt ge studenterna tillträde till verksamheten för insamlande av det empiriska material som behövs för att ta sig an problemet. Det kan gälla observationer, intervjuer, statistik etc. beroende på uppdragets karaktär.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

  • "Lean på Volvo"
  • Strategier och hållbarhet på Kiviks Musteri
  • Effektivisering av processer för ett logistikföretag
  • E-procurement som inköpsstrategi
  • Upplevd tillgänglighet på busslinje 2 och 8
  • Planering och strategier för Citylogistik – En jämförelse mellan Malmö och Göteborg
  • Intern information för en effektiv distribution – En fallstudie på Falklenklev Logistik AB
  • En jämförelse mellan två lager – Hur lagerdesign kan påverka lagerhanteringen
  • Lageroptimering i ett e-handelsföretag 

Frågor?

Kontakta kursansvarig Carl-Magnus Carlsson

Mer om kursen TR128C

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt