Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Examensarbeten inom Internet of Things

Sysslar du med uppkopplade och inbyggda datasystem? Studenterna på högskoleingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT ska snart göra sina examensarbeten. De söker partners för samarbeten och kan hjälpa till med att ta fram prototyper och utföra tester.


1–2 stud | 20 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan senast 31 okt 2017

Samarbetet pågår från 1 nov 2017 till 1 jun 2018

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Studenterna på högskoleingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT vill samarbeta med företag inom ramen för sina examensarbeten. Studenter kan göra utredningar och/eller ta fram prototyper baserade på idéer från företaget. Studenter kan även bygga testsystem och utföra tester.

Studenterna har tidigare under programmet studerat bl.a. uppkopplade system och hur dessa tillämpas inom exempelvis smarta byggnader, smarta städer och smarta transporter. Studenterna har kunskaper i att programmera egna applikationer och utveckla nya IT-lösningar med hjälp av uppkopplade och inbyggda system.

Video: Soded Alatia är tidigare student på programmet. Han vill förändra världen med hjälp av smarta tekniska lösningar.

Hur går samarbetet till?

Högskolan sätter samman en lista på idéer till examensarbeten i november. Studenter väljer från listan och examensarbeteskursen börjar i januari. Själva examensarbetet utförs på heltid april-maj 2018.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Examensarbetet måste kunna publiceras. Vissa begränsningar kan finnas, t.ex. att kod förblir hemlig. Företaget kan behöva ge viss handledning på delar av arbetet.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Se alla tidigare examensarbeten

Frågor?

Kontakta kursansvarig Magnus Krampell

Mer om kursen DA340A

Senast uppdaterad av Richard Topgaard