Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Designstudenter tar sig an kommunikationsproblem

Behöver du idéer för hur man kan lösa ett kommunikationsproblem i din organisation? Genom en dynamisk designprocess kan våra Grafisk design-studenter utveckla koncept för hur problemet kan lösas.


40 stud | 20 veckor | Kandidat år 2 | Anmälan senast 15 jan 2018

Samarbetet pågår från 3 sep 2018 till 20 jan 2019

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

På Malmö universitet handlar programmet Grafisk design inte enbart om grafisk formgivning. Våra studenter är blivande förändringsagenter. Genom en dynamisk designprocess kan studenterna ge dig och din organisation förslag på lösningar på avancerade kommunikationsproblem.

Studenter i kursen Grafisk design III har under åren tagit sig an komplexa uppdrag, till exempel hur man visualiserar klimatfrågan och hur elbolag kan kommunicera bättre med sina kunder. En av de tidigare uppdragsgivarna är Försvarsmakten. De ville få förslag på hur Hemvärnet kan bli mer attraktivt för unga utan tidigare militär utbildning, och resultatet blev till exempel att en studentgrupp på ett intressant sätt vände på fördomar om Hemvärnet.

Det du som uppdragsgivare kan få ut av ett samarbete är till exempel:

  • idéer och koncept för hur ett kommunikationsproblem kan lösas
  • ett målgruppsanpassat tilltal i kommunikationen
  • en genomlysning av vilka kommunikationskanaler som är lämpliga
  • grafisk formgivning av t.ex. webb, print och logotyp

Notera att vi i denna kurs endast samarbetar med en (1) uppdragsgivare. Du kommer att arbeta med en studentgrupp på 40 studenter som delas in i arbetslag om 6–7 personer.

Hur går samarbetet till?

I god tid innan kursstart diskuterar kursansvarig och uppdragsgivare hur uppdraget ska formuleras och vilka målen ska vara; detta för att uppdraget ska vara förenligt med båda parters behov.

När kursen börjar presenterar uppdragsgivaren sin problemformulering för studenterna. Man kan likna det vid att du lägger ut frågan till 6–7 olika designbyråer. I inledningen av kursen diskuterar parterna också vilken kurslitteratur som ska ingå.

Ungefär halvvägs in i kursen presenterar varje studentgrupp under en heldag 3–5 designförslag för uppdragsgivaren, som ger feedback på förslagen. Därefter väljer respektive studentgrupp ut ett designförslag som de slutför.

Mot slutet av kursen gör alla studentgrupper en slutredovisning där uppdragsgivaren förväntas ta tydlig ställning och välja ett vinnande förslag. Här diskuterar man också hur designförslaget ska tas vidare efter kursens slut. I detta steg ger också uppdragsgivaren feedback på hela projektet och man planerar gemensamt för vilka sammanhang det som producerats ska visas upp i.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Uppdragsgivaren ska vara beredd att lägga 20–30 timmar i kursen. Denna tid ägnas åt diskussioner med kursansvarig, att träffa studenter och ge feedback på designförslag samt välja ut ett vinnande förslag.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Kampanjen Leva Leif togs fram för att uppmärksamma den viktiga roll som företag och privatpersoner har när det gäller att ta ansvar för en lägre klimatpåverkan. Kampanjen belyser hur en förändrad attityd och ett nytt beteende på ett enkelt vis kan integreras i vardagen och därmed minska klimatpåverkan över tid. Kampanjen och reklamfilmen är skapad av Elina Christiansen, Alexander Hedström, Linnea Saxvik, Em Kjellberg, Linnea Åsberg, Elvira Fagerberg och Johanna Eriksson i samarbete med Handelskammaren, Oatly och Orkla.

Andra exempel av tidigare arbeten är kommunikation och rekrytering till Försvarsmakten och kommunikation om elanvändning.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Christel Brost

Mer om kursen KD316A

Senast uppdaterad av Richard Topgaard