Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mediestudenters perspektiv på kommunikationsproblem

En grupp medievetare vill samarbeta med dig som sysslar med innovations- och entreprenörskapsfrågor. De kan ta sig an problem av typen hur man bygger engagemang online, eller ge nya perspektiv på en kommunikationssatsning.


5–10 stud | 2–6 veckor | Kandidat år 1 | Anmälan sker löpande

Samarbetet pågår från okt 2017 till jan 2018

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Driver du en start-up? Eller sysslar du med innovations- och entreprenörskapsfrågor inom näringslivet, kommunen eller den idéburna sektorn? Våra blivande medievetare söker just nu konkreta case eller problem som handlar om just entreprenörskap. Det kan t.ex. handla om hur man kan locka unga att delta på ens webbplats, att få studenters perspektiv på en kommunikationssatsning, eller hur man bäst kan använda sociala medier för att skapa engagemang hos sin målgrupp.

Det du får som uppdragsgivare är en inblick i hur en grupp studenter tänker kring ditt problem och hur problemet kan tacklas, och du får idéer som kan användas i verksamheten. Samtidigt får studenterna en inblick i hur det är i arbetslivet.

Kursen ges för de ca 60 studenter som läser första terminen inom programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap. Kursen har ett fokus på den roll kommunikation spelar i olika processer – samhälleliga, kulturella, politiska, sociala och ekonomiska – samt på hur medier kan användas på meningsfulla och medvetna sätt i sådana processer. Utgångspunkten tas i vad som kan kallas för ett handlingsperspektiv på medier: hur kan medier användas för att sätta igång processer, och vilken roll kan medier spela när dessa processer väl är igång?

Hur går samarbetet till?

Efter att du anmält intresse hör kursansvarig av sig för att diskutera formerna för samarbetet. Hur samarbetet går till beror på om det sker under kursens inledande två veckor eller under kursens avslutande projektarbete. Du får mer information av kursansvarig.

I slutet av samarbetet bjuds uppdragsgivaren in till ett seminarium för att ta del av resultatet. Du får där ge kommentarer men betyg alltid sätts av lärare utifrån kursens lärandemål.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

  • Att du presenterar ditt problem/case för studenterna
  • Att du närvarar vid det examinerande seminariet
  • Att du är tillgänglig via mail/telefon för att svara på studenternas frågor

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Tyvärr ej tillgängliga.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Jakob Svensson

Mer om kursen KK402B

Senast uppdaterad av Richard Topgaard