Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Produktkoncept baserade på spillmaterial och restprodukter

I denna kurs utvecklar studenterna produktkoncept utifrån ditt spillmaterial, t.ex. textilier, kaffesump eller lantbruksavfall. Kursen ges inom programmet Produktdesign.


4 stud | 20 veckor | Kandidat år 2 | Anmälan senast 15 sep 2017

Samarbetet pågår 1 sep till 22 dec 2017

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Studenterna utvecklar ett produktkoncept utifrån spillmaterial som din organisation eller ditt företag skapar. I tidigare projekt har studenterna arbetat med t.ex. textilier som inte kunde säljas (Stadsmissionen) och med kaffesump från kaféer, vilket resulterade i olika typer av komposterbara kompositmaterial. Studenterna har tidigare också undersökt möjligheterna i att odla produkter av mycelier och lantbruksavfall.

Kursen Material och tillverkningsmetoder handlar om att hitta nya användningsområden för etablerade material, men också om att undersöka "nya" material och möjliga tillämpningar för dessa. Kursen ges inom programmet Produktdesign och går på halvfart under hela terminen.

Hur går samarbetet till?

Första veckan introduceras materialet eller problemet. Under uppstartsfasen behöver uppdragsgivaren finnas tillgänglig för att svara på frågor från studenterna, t.ex. via e-mail eller schemalagda möten. Studenterna behöver få tillgång till materialet så att de kan arbeta med det under kursen. I slutet av kursen presenteras resultaten och företaget bjuds in att ge feedback. Efter avslutad kurs kommer slutresultatet att ställas ut i Malmö.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

  • Finnas tillgänglig för frågor
  • Ge tillgång till materialet
  • Ge feedback på slutresultatet i slutet av kursen

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Se ovan.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Charlotte Asbjørn Sörensen

Mer om kursen PD156A

Senast uppdaterad av Richard Topgaard