Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Idéer för hur man kan jobba med social utsatthet

En grupp socionomstudenter vill samarbeta om en studie som rör social utsatthet, t.ex. en global jämförelse mellan Malmö och andra städer. Studenterna kan också utveckla innovativa förslag på hur man lokalt kan arbeta med social utsatthet.


2–3 stud | 7 veckor | Kandidat år 1 | Anmälan senast 18 sep 2017

Samarbetet pågår från mitten av okt till dec 2017

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

En grupp socionomstudenter vill i samarbete med dig som representerar en offentlig, idéburen eller privat organisation genomföra en fältstudie eller intervjustudie på temat social utsatthet. Studien kan t.ex. handla om att göra globala jämförelser mellan Malmö och andra städer. Studenterna kan komma med innovativa förslag på hur man lokalt kan arbeta med social utsatthet.

Kursen som studenterna läser heter Socialt arbete i lokal och global miljö. Denna kurs syftar till att fördjupa studentens förståelse för sociala problem ur ett mångkulturellt perspektiv. Tematiska fokus för kursen är barn och familjer, åldrande, migration och missbruk, men fokuset kan vara bredare än så beroende på uppdragsgivarens intressen.

Det du konkret får ut av samarbetet är en rapport baserad på den studie som studentgruppen gör.

Kursen är internationell och läses av studenter från bl.a. Sverige, Tyskland, Österrike och England vilket innebär att du får ett europeiskt perspektiv på problemet.

Hur går samarbetet till?

I början av kursen bjuds du in till Malmö högskola för att presentera det sociala problem din organisation vill arbeta med. I dialog med studentgruppen, bestående av 2–3 studenter, formulerar ni gemensamt uppgiften.

Studenterna utför fältarbetet självständigt under handledning av lärare i nära dialog med uppdragsgivare. Man kommer inledningsvis överens om en tidplan för redovisning och det görs löpande avstämningar med uppdragsgivaren.

Merparten av arbetet utförs i kursens andra del, dvs. från mitten av oktober till slutet av november.

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

  • Uppdragsgivaren träffar studentgruppen i samband med uppstarten, därefter enligt överenskommelse
  • Uppdragsgivaren bistår med information om den egna verksamheten såsom mål, idé, syfte samt sådant underlag som kan ge referensstöd för uppgiften

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Detta är första gången kursen genomförs i samarbete med extern part.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Jonas Christensen

Mer om kursen HS164E

Senast uppdaterad av Richard Topgaard