Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenter inom projektledning söker uppdrag

Välgörenhetsinsamlingar och en donationskampanj för bröstmjölk. Konstutställningar och matåtervinningskoncept. Detta är några av de projekt studenterna inom projektledning tidigare jobbat med. Välkommen med dina problem!


3–7 stud | 20 veckor | Anmälan sker löpande

Samarbetet pågår jan-jun alt. sep-jan

Anmäl intresse för samarbete!

 

Vad kan du som uppdragsgivare förvänta dig?

Våra projektledningsstudenter söker problem, behov och projektidéer av alla de slag. Kursens studenter har genom åren arbetat med projekt som spänner över en mängd områden, från välgörenhetsinsamlingar och konstutställningar till en donationskampanj för bröstmjölk och matåtervinningskoncept.

Det är viktigt att det i projektet finns potential för idé/-konceptutveckling, kreativitet och självständighet i studenternas arbete. Uppdraget bör därför inte vara alltför snävt definierat och avgränsat.

Studenterna arbetar i grupper om 3–7 personer.

I kursen behandlas bl.a. projektledning, projektkoordinering och innovation, grupprocesser och grupputveckling, projektets inre processer och yttre påverkningar samt grundläggande organisationsteori. Kursen ingår i huvudområdet Ledarskap och organisation, inom vilket Malmö högskola har såväl kandidat- som magisterexamina, men är en fristående kurs och inte en del av något program.

Hur går samarbetet till?

Denna kurs ges två gånger per år med start i januari och september. Samarbetet med uppdragsgivaren pågår under merparten av terminen men kan variera i omfattning beroende på hur projektet ser ut.

Uppdragsgivaren bjuds i början av terminen in för att presentera ett problem eller ett behov som studenterna kan organisera sig kring och ta sig an i projektform. Uppdragsgivaren och studentgruppen avtalar själva om sin kommunikation och uppföljning. Samtliga projekt som bedrivs inom ramen för kursen presenteras vid kursens avslutande seminarium, till vilket alla intresserade är välkomna.

Projektgrupperna har tillgång till kontinuerlig projekthandledning inom kursen (av involverade lärare).

Vad krävs av dig som uppdragsgivare?

Det är viktigt med en väl fungerande kommunikation projektgrupp och uppdragsgivare emellan. Former och omfattning av möten och engagemang från uppdragsgivarens sida kan variera. Antalet timmar en uppdragsgivare behöver lägga på kursen ser därför olika ut beroende på vad uppdragsgivaren och projektgruppen vill, behöver och kommer överens om.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen

Vi har sett allt möjligt skapas: från en simskola, konstutställningar, (kok-) böcker, välgörenhetsinsamlingar, nya mötesplatser och en ölfestival till en brännbollsförening, en bröstmjölksdonationskampanj och ett matåtervinningskoncept som tog studenterna hela vägen till Hong Kong! Här finns alla möjligheter till spännande resultat, oavsett om det handlar om tjänster, produkter eller förändringsarbeten.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Charlotte Petersson

Mer om kursen OL102A

Senast uppdaterad av Richard Topgaard